Yhdistys

Sydän-Hämeen Sukututkijat ry toimii Sydän-Hämeen alueen sukututkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoitus on tukea jäseniään heidän sukututkimushankkeissaan. Yhdistys järjestää sukututkimukseen ja paikallishistoriaan liittyviä esitelmätilaisuuksia ja tapaamisia, julkaisee aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä tekee retkiä sukututkijoita kiinnostaviin kohteisiin. 

Yhdistyksellä on joka kuukauden ensimmäinen tiistai vapaamuotoinen kerhoilta, joka on avoin myös muille kuin jäsenille. Tilaisuudessa voi keskustella ja saada opastusta sukututkimuksesta.

Yhdistys järjestää tarpeen tullen erilaisia näyttelyjä ja esitelmätilaisuuksia. 

Yhdistys osallistuu kesällä avoinna olevan tiekirkon toimintaan opastamalla kävijöitä.

Vuosittainen kesäretki suuntautuu sukututkimusta tukeviin kohteisiin.

Yhdistyksen kotipaikka on Pälkäne.